::  O društvu ::  Obvestila ::  Mediji
 
 
 
ESID 2016

Zbirka znanja

Pomladno srečanje Društva za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi 23.5.2015.

V soboto, 23. maja, je na Pediatrični kliniki v Ljubljani potekalo srečanje Društva za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi. Starši in starejši otroci so se udeležili strokovnega programa s temo: Šola in otrok s kronično imunsko boleznijo, mlajši otroci pa so se pomerili v zabavnih igrah, ki smo jih poimenovali IGRE BREZ MEJA.

Predvsem so na svoj račun prišli otroci, ki se redko srečajo izven bolnišničnega okolja. Pomerili so se v športnih igrah in ob tem predvsem uživali, seveda vseeno s ciljem, da zmagajo. Otroci so se v skupinah pomerili v različnih igrah: podiranju kegljev, lovljenju rib, spretni nošnji žogic in penic ter ciljanju z žogo. Primerno vremenu so udeleženci prejeli dežnike z logotipom društva in kino vstopnice. Predstavila se je tudi Mala šola juda iz Ljubljane. Rdeči noski so uganjali neumnosti in zabavali otroke, po športnih igrah pa je seveda sledilo okusno kosilo. Prireditev je povezovala Manca Kepic.

Strokovni program

Medtem, ko so otroci uživali, so starši pridobivali nova znanja. Zelo zanimiva tema: KRONIČNI BOLNIK IN ŠOLA, je privabila polno predavalnico staršev.

Prof. dr. Tadej Avčin je v uvodu predstavil poslanstvo in aktivnosti Društva za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi. Za bolnike in njihove svojce vsako leto organiziramo srečanja s strokovnim in družabnim programom in izdajamo zloženke za ozaveščanje o alergijskih in revmatskih boleznih ter imunskih pomanjkljivostih.

Dr. Nataša Toplak je predstavila omejitve otrok z imunskimi boleznimi v šoli zaradi oviranosti, ki je posledica kronične bolezni. Svetovala je ukrepe za pomoč šolarjem pri premagovanju teh težav.

Učiteljica ga. Metoda Leban Derviševič je predstavila dejavnosti bolnišnične šole na oddelku Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo. Prikazala je, na kakšen način lahko bolnišnična šola pomaga pri daljših odsotnostih od pouka zaradi bolezni in kakšne so posebnosti glede izpolnjevanja šolskih obveznosti pri otrocih s kronično boleznijo.

Psihologinja ga. Mateja Gorenc je opozorila, na kakšne težave na področju čustvovanja in vedenja moramo biti pozorni pri otrocih, ki zbolijo s kronično boleznijo in kakšno pomoč jim lahko nudimo na našem oddelku.

Ga. Mirjam Kepic je poročala o srečanju nacionalnih združenj bolnikov z revmatskimi boleznimi, ki se ga je v okviru našega društva udeležila v sklopu evropskega revmatološkega kongresa v Srbiji. Kot mati najstnice, ki ima že več let otroško obliko revme z občasnimi zagoni bolezni, je predstavila osebno izkušnjo doživljanja prilagoditev pri šolskih obveznostih zaradi kronične bolezni. Izpostavila je nerazumevanje posameznih učiteljev, ki tudi pri otroku s kronično boleznijo najprej pomislijo, da se le izgovarja, in ne verjamejo, da je zaradi bolezni občasno dejansko oviran pri določenih aktivnostih.

Ga. Sandra Šparaš je poročala s srečanja nacionalnih združenj bolnikov z imunsko pomanjkljivostjo, ki se ga je v okviru našega društva udeležila na Poljskem. Izpostavila je omejen dostop do diagnostike in zdravljenja imunskih pomanjkljivosti v nekaterih državah. Povedala je, da so možnosti zdravljenja imunskih pomanjkljivosti, vključno s podkožnim nadomeščanjem protiteles, v Sloveniji zelo dobre.

Predavanja:

Tadej Avčin:
 Poročilo o delovanju Društva v letu 2014 ter cilji in usmeritve za nadaljnje
aktivnosti

Nataša Toplak:
 Kako sistemska imunska bolezen vpliva na otrokovo funkcioniranje v šoli
(medicinski vidik)

Metoda Leban Derviševič:
 Šolar z juvenilnim idiopatskim artritisom ali primarno imunsko pomanjkljivostjo (vidik učitelja)

Mateja Gorenc:
 Psihosocialne težave otrok s kronično imunsko boleznijo (vidik psihologa)

Nataša Urankar:
 Pravice kronično bolnih otrok

Naslednjič se vidimo jeseni. Vaši predlogi so dobrodošli.


 

 
© 2012 Društvo za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi. Vse pravice pridržane.

Stran poganjaEASYWEB