::  O društvu ::  Obvestila ::  Mediji
 
 
 
ESID 2016

10 opozorilnih znakov pri odraslih

  1. Najmanj dve okužžbi ušes v enem letu.
  2. Najmanj dve okužžbi sinusov v enem letu ob izključeni alergiji.
  3. Ena pljučnica letno najmanj dve leti zapored.
  4. Kronična driska z izgubo telesne težže.
  5. Ponavljajoče virusne okužžbe (nahodi, herpes, bradavice, kondilomi).
  6. Potreba po intravenskih antibiotikih za zdravljenje okužžb.
  7. Ponavljajoči se globoki ognojki na kožži ali ognojki v notranjih organih.
  8. Trdovratni soor ali glivične okužžbe na kožži ali drugih mestih.
  9. Okužžba z normalno nenevarnimi atipičnimi mikobakterijami.
  10. Pozitivna družžinska anamneza za primarno imunsko pomanjkljivost.


 10 opozorilnih znakov pri odraslih (PDF, 116Kb)


 

 
© 2012 Društvo za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi. Vse pravice pridržane.

Stran poganjaEASYWEB